Ogólnopolska Konferencja Naukowa“Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” Archiwum - Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” Archiwum - Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów”

3 grudnia 2020 roku online odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

Konferencję otworzyły wykłady zaproszonych Gości Honorowych: ks. dr. hab. Dariusza Kroka, prof. UO (Uniwersytet Opolski) pt.: Sztuka przetrwania. Radzenie sobie ze stresem a zdrowie psychiczne w pandemii COVID-19 oraz dr hab. n. med. Barbary Remberk (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) pt.: Niepewność. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w obecnych, trudnych czasach.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy, podczas wydarzenia, poruszali tematy związane z profilaktyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, a także opieką nad osobami chorymi.

Komitet Naukowy:

 • ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO, Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG, Zakład Psychologii i Psychopatologii Rozwoju, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. n. med. Barbara Remberk, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 • dr n. hum. Mirosława Jawor, Oddział Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • dr n. med. Magdalena Skórzewska, Katedra Onkologii, Klinika Chirurgii Onkologicznej, I Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. o zdr. Kinga Zdunek, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:

 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.

Patronat Medialny:

Facebook