Ogólnopolska Konferencja Naukowa“Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” Abstrakty - Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” Abstrakty - Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów”

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 14 lutego 2022 r.,
• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim i angielskim,
• długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami,
• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
• należy opisać zakres tematyczny opracowania,
• wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
• wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
• podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,
• wystąpienia ustne, jak i postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres kontakt@konferencja-zdrowiepsychiczne.pl i uzyskaniu jednoznacznej zgody Komitetu Organizacyjnego).

Facebook