Ogólnopolska Konferencja Naukowa“Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” Wystąpienia - Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” Wystąpienia - Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów”

Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy kontakt@konferencja-zdrowiepsychiczne.pl w dokumencie o rozszerzeniu “*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz “*.pdf” do dnia 15 lutego 2022 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „PSYCH III, Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Czas wystąpienia: 15 minut.

W celu uniknięcia problemów z odtwarzaniem filmu podczas Konferencji prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostępną tutaj.

Szczegółowe informacje na temat wystąpień zostaną przesłane do Uczestników wraz z listą zakwalifikowanych tematów do zaprezentowania podczas Konferencji.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres kontakt@konferencja-zdrowiepsychiczne.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Facebook