Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów”
Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. med. Bogdan de Barbaro
Zakład Terapii Rodzin, Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS
Katedra Estetyki i Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
dr Paweł Kot
Katedra Psychologii Emocji i Motywacji, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Justyna Rynkiewicz
Katedra Estetyki i Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr n. med. Magdalena Skórzewska
Katedra Onkologii, Klinika Chirurgii Onkologicznej, I Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Kinga Zdunek
Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Facebook