Ogólnopolska Konferencja Naukowa“Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów”
Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO
Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski
dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG
Zakład Psychologii i Psychopatologii Rozwoju, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

dr hab. n. med. Barbara Remberk
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
dr n. hum. Mirosława Jawor
Oddział Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
dr n. med. Magdalena Skórzewska
Katedra Onkologii, Klinika Chirurgii Onkologicznej, I Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. o zdr. Kinga Zdunek
Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Facebook